Περιβάλλον και Αειφορία

Καθαριότητα, Πόροι και Αστικό τοπίο

Από το Μάρτη του 2018, έχουμε ξεκινήσει τις πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουμε τις συνεργασίες της δημοτικής αρχής με φορείς και συμπολίτες  ώστε να εφαρμόσουμε τον τοπικό σχεδιασμό, ρίχνοντας το βάρος στην ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή. Ήδη, από το Καλοκαίρι του 2018 με καθαρά εθελοντικές πρωτοβουλίες των συμπολιτών μας έχουν δημιουργηθεί 22 γωνίες ανακύκλωσης με εκπληκτικά αποτελέσματα. Πρωτοβουλίες που δυστυχώς έχουν απαξιωθεί σχεδόν από το σύνολο των αυτοδιοικητικών παρατάξεων. Πάνω από 5000 συμπολίτες μας κάνουν διαλογή στην πηγή, αλλάζοντας συνήθειες και κουλτούρα. Αξιοπρόσεκτα και εμφανή είναι επίσης και τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος που έτρεξε για την διαλογή και επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων σε βεβαρυμένες περιοχές (Παλιά Πόλη και κυρίως Λαϊκή Αγορά). Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτές τις πρωτοβουλίες για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των συμπολιτών μας και διεκδικούμε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε άμεσα τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου αποκτώντας και θεσμικό ρόλο.

 

Διαχείριση Απορριμάτων

ΕΣΔΑ (Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) 

Βασική αρχή : Ο ρυπαίνων πληρώνει (εκείνος που παράγει απόβλητα οφείλει να τα διαχειριστεί και να αναλάβει το αντίστοιχο κόστος)

ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων)

Είναι το σχέδιο για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που αφορά :

 1. Την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και

 2. Την υλοποίηση συμπληρωματικών δράσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαικής και της εθνικής πολιτικής.

 • Το 2006 Εγκρίθηκε ο αρχικός ΠΕΣΔΑ

 • Το 2016 εγκρίθηκε η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και της ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και είναι οι μελέτες που ισχύουν σήμερα.

Κατά συνέπεια μια πρόταση για να είναι υλοποιήσιμη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον ΠΕΣΔΑ. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση απαιτεί πρώτα αναθεώρηση και έγκριση του ΠΕΣΔΑ.

Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ έχει ενσωματώσει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και περιλαμβάνει τις δράσεις και τα έργα της ολοκληρωμένης διαχείρισης για την οριστική λύση του προβλήματος. Είναι ιεραρχημένα σε προτεραιότητες και παρουσιάζονται σε σχετικό πίνακα.

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό και Τοπικό Σχεδιασμό, δίνεται έμφαση (από το 2016!) :

 • Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την μείωση των απορριμμάτων και συμμετοχή στην διαλογή στην πηγή. (Ενημέρωση – πρόληψη – διαλογή στην πηγή)

 • Επεξεργασία των σύμμεικτων με σκοπό την ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση τους.

 • Στόχος είναι η μείωση του προς ταφή υπολείμματος.

 

Καθαριότητα

Η πρόταση μας

Ακολουθούμε με ευλάβεια τον Τοπικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) που είναι ο νόμος του κράτους. Πιο συγκεκριμένα:

 • Διαλογή στην πηγή, ανάπτυξη Πράσινων Σημείων και γωνιών ανακύκλωσης για τη μείωση σε μεγάλο βαθμό των σύμμεικτων απορριμμάτων που θα πηγαίνουν στο ήδη δρομολογημένο εργοστάσιο.  Απώτερος στόχος η μείωση στο 50% των παραγόμενων μέχρι το 2020, για να αποφύγουμε και πρόστιμα από την Ευρωπαική Ένωση.

 • Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε συνδυασμό με Πάρκα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταπόδοση στην ανακύκλωση.

 • Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπαρχουσών εγκαταστάσεων

 • Άμεση υλοποίηση αντισταθμιστικών οφελών στο Τεμπλόνι

Και όλες τις άλλες ενέργειες που έχει προβλέψει ο Τοπικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων


Συγχρόνως πρέπει να φροντίσουμε για :

 • Υλοποίηση έργων αποκατάστασης υφισταμένων κυττάρων στο Τεμπλόνι.

 • Αδειοδότηση του όμορου οικοπέδου με τις εγκαταστάσεις στο Τεμπλόνι για την εναπόθεση των δεμάτων της ενδιάμεσης διαχείρισης.

 • Αδειοδότηση των εγκαταστάσεων της Λευκίμμης ώστε να δέχεται το υπόλειμμα της μεταβατικής φάσης.

 • Συνέχιση των μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας.

 • Συνέχιση των ενεργειών για την εξεύρεση νέων ΧΥΤΥ για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Συμπέρασμα

Ενέργειες

 • Η λύση του προβλήματος δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε !

 • Δεν είναι κάτι που θα ταξιδέψουμε σε άλλα μέρη για να το εμπνευστούμε.

 • Η λύση είναι διατυπωμένη, κοστολογημένη, και εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο του τόπου μας και μάλιστα από το 2016. Είναι γνωστή και αποδεκτή από όλες τις Δημοτικές παρατάξεις του τόπου μας. Και για αυτό το λόγο δεν κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε κινήσεις, προτάσεις και αριθμούς τα οποία είναι αποφασισμένα και γνωστά από το 2016.

Χρειάζονται τέσσερεις ενέργειες :

 1. Πολιτική βούληση

 2. Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ αυτοδιοικητικών και πολιτών

 3. Έμπνευση των συμπολιτών μας και

 4. Δουλειά.

Ενέργειες τις οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει με απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και με εκπληκτικά αποτελέσματα.​

Αστικό Πράσινο

Πάρκα, Παραλίες και Περίπατοι

 • Διατήρηση του λαϊκού χαρακτήρα της νησίδας Βίδο. Διασφάλιση από τον Δήμο της συγκοινωνίας με το νησί ώστε να είναι προσιτή. Επιμέλεια των παραλιών του και ανάδειξη του φυσικού πλούτου από τις δημοτικές υπηρεσίες και συνέργειες με όλους τους υποστηρικτικούς φορείς (πυροσβεστική, εφορία αρχαιοτήτων, πρόσκοποι, οδηγοί και άλλους).

 • Διασφάλιση της νομιμότητας και της τήρησης των όρων μίσθωσης των παραλιών στα όρια του δήμου. Στήριξη του θεσμού της Γαλάζιας Σημαίας και στις δημόσιες παραλίες.

 • Καθαρισμοί, αναπλάσεις και φωτισμοί χώρων πρασίνου ώστε να γίνουν πόλος έλξης για τον περίπατο, την άθληση και την κοινωνικοποίηση των δημοτών. 

Αειφορία

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υιοθετούμε ως τόπος τους 17 Στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ, στο μέτρο που αυτό είναι στην αρμοδιότητα μας. Συνεργαζόμαστε πρωτίστως με τα σχολεία, τους φορείς αλλά και τις επιχειρήσεις για να ενισχύσουμε μια κουλτούρα αειφορίας του τόπου μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις και πρωτοβουλίες.

 

Ζώα συντροφιάς

🔸Κατασκευάζονται νέες σύγχρονες, λειτουργικές, φιλικές στο περιβάλλον και προσβάσιμες στους πολίτες, υποδομές φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων, για μερικά, μέχρι δέκα ζώα ο κάθε χώρος, ( σε καμία περίπτωση κυνοκομεία, όσο σύγχρονα και να είναι ) και δίνονται προς χρήση σε φιλοζωικά σωματεία και ομάδες, αναγνωρίζοντας το έργο τους και αναβαθμίζοντας τον ρόλο τους, πάντα με την στενή συνεργασία και την επίβλεψη της υπηρεσίας του Δήμου, που θα αναλάβει και τις τροφές, τα αναλώσιμα γενικώς. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται ημέρες υιοθεσίας (εκτός του μόνιμα ενημερωμένου σάιτ) και δίνονται κίνητρα σε φιλόζωους για υιοθεσία.
🔸Συμπληρώνονται σε κεντρικά σημεία ταΐστρες - ποτίστρες, όπου αυτές λείπουν, καθώς και στα περίχωρα της πόλης που το πρόβλημα των αδέσποτων είναι πιο έντονο. 
🔸Συνεργασία με την Αστυνομία για τον έλεγχο των δεσποζόμενων ζώων για τσιπάρισμα, που θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό, ώστε να εκλείψουν οι εγκαταλείψεις.
🔸Να επεκταθεί το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ( με στείρωση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση εσωτερική κι εξωτερική και τσιπάρισμα) σε περισσότερα ζώα. Εντάσσονται ως ωφελούμενα, δεσποζόμενα ζώα, οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, και γάτες, που τώρα δεν προβλέπεται. 

 

©2019 by Η Κέρκυρα Ψηλά. Proudly created with Wix.com

Κόμβος Αλυκών Ποταμού, 49100, Κέρκυρα

Γίνε αυτός που περιμένεις