Οικονομική Ανάπτυξη

Τουρισμός, Αγορά και Τοπική Οικονομία

Η κύρια οικονομική δραστηριότητα του τόπου μας είναι προφανώς ο Τουρισμός.Πρόκειται όμως για μια δραστηριότητα που αλληλεπιδρά στο μέγιστο βαθμό με την πραγματική ζωή των κατοίκων, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά.Επομένως, οποιαδήποτε πρόταση του συνδυασμού "Η Κέρκυρα Ψηλά" για την οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό ειδικότερα, είναι στενά δεμένη και εξαρτώμενη με την ποιότητα ζωής των πολιτών, την ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομίας του νησιού και τη μελλοντική βιωσιμότητα και αειφορία του τόπου.

 

Ταυτότητα Προϊόντος

Επίκαιρη, αναλυτική μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών τουριστικού προϊόντος

Η ταυτότητα του προϊόντος δεν είναι απλά ένα νέο λογότυπο. Προϋποθέτει βαθιά γνώση και ανάλυση. Εμείς στο νησί μας αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πραγματικά το προϊόν μας. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό προϊόν του οποίου δεν έχουμε καθόλου πραγματικά στατιστικά (πλην πυλών εισόδου με βάση την προέλευση των πτήσεων), δεν έχουμε την πραγματική εικόνα των επισκεπτών για τον τόπο μας (τί τον έκανε να τον επιλέξει, που μένει, πόσο του στοιχίζει, τί επιλογές είχε, τί του λείπει. Ποιά είναι, αλλά και σε τί ποσοστό τα επιμέρους τουριστικά προϊόντα που συνθέτουν το προϊόν της κέρκυρας (καταλύματα, εμπειρίες κλπ). Επομένως, απαιτείται ΑΜΕΣΑ ανάθεση εξωτερικής μελέτης για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος κερκυραϊκού προϊόντος. Πραγματικές διανυκτερεύσεις, Δυναμικότητα νησιού, market mix, δραστηριότητες, λόγοι επίσκεψης, εισπράξεις κλπ. Στην μελέτη πρέπει να συμπεριληφθούν αποτελέσματα από όλους τους παρόχους διαμονής (και από airbnb), μετακίνησης, εστίασης, εμπορίου καιδραστηριοτήτων.

Γραφείο Ανάπτυξης

Ενεργοποίηση δημοτικού γραφείου ανάπτυξης και διασύνδεσης επιχειρήσεων

Ενεργοποίηση Γραφείου Ανάπτυξης, με στόχο την καταγραφή, υποβοήθηση, συνέργεια και τελικά τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, στους παρακάτω άξονες:

 • Δημιουργία επικαιροποιημένου ηλεκτρονικού μητρώου όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου.

 • Επιχειρηματική Διασύνδεση όλων των Φορέων της οικονομίας: Παραγωγών πρωτογενούς τομέα, τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων, επιχειρήσεων επισιτισμού, τουριστικών καταλυμάτων, επαγγελματιών γενικά ΑΛΛΑ ΚΑΙ Εθελοντών, Συλλόγων και Σωματείων, με απώτερο σκοπό τις αναπτυξιακές ενέργειες.

 • Στην Υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και στον συντονισμό χρηματοδοτήσεων

 • Στην Επιχειρηματική επιτάχυνση και την πραγματική υποστήριξη επενδύσεων

 • Στη Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας

 • Στη Στήριξη της μικρής οικογενειακής επιχείρησης και του πρωτογενούς τομέα

 • Στην Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα και την προώθηση της καινοτομίας

 • Στην ενθάρρυνση και εύρεση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων με την παροχή υπηρεσιών

 • Στη Συγκέντρωση δεδομένων της αγοράς, χρήσιμων για κάθε μορφή πρωτοβουλιών, ακόμη και για την ανταποδοτικότητα των τελών του δήμου, ή τη σύνταξη προτάσεων χωροταξικού σχεδιασμού.

Διαχείριση Προορισμού

Destination Management Organization - Ανεξάρτητος οργανισμός διαχείρισης προορισμού

Δημιουργία Ανεξάρτητου DMO στα πρότυπα διεθνών προορισμών. Destination MANAGEMENT Organization, όχι απλώς μαρκετινγκ. Αποτελείται από ομάδα ανεξάρτητων επαγγελματιών (tourism marketing & PR) επιλεγμένων με κριτήρια ιδιωτικού τομέα και με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, βάσει συγκεκριμένων στόχων που θα προκύψουν από την παραπάνω μελέτη και διαρκούς αξιολόγησης.Για συγκεκριμένες εργασίες ο DMO θα μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες μελέτες ή συγκεκριμένες εργασίες. Χρηματοδότηση: Απευθείας από τον Δήμο μέσω ειδικών προγραμμάτων, από συμμετέχουσες επιχειρήσεις και φορείς (Αεροδρόμιο, Λιμάνι, Μαρίνα, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές ενώσεις κλπ), από χορηγούς δράσεων (πχ αεροπορικές εταιρίες) και από πωλήσεις υπηρεσιών (πχ portal, μελετητικων υπηρεσιών)

Οι αρμοδιότητες του DMO θα είναι:

 1. Γνωμοδοτικές ως προς όλες τις δραστηριότητες της πόλης. Διαχειριστικές σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου.

 2. Μελετητικές. Η έρευνα και η ανάπτυξη της αγοράς με συλλογή πραγματικών στατιστικών. Υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων

 3. Ο σχεδιασμός της τουριστικής/οικονομικής πολιτικής

 4. Προώθησης, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Αντιμετώπισης κρίσεων

 5. Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη με διάχυση των κοινωνικών ωφελειών από τον τουρισμό.

 6. Διαχείριση της ηλεκτρονικής "βιτρίνας"- portal του νησιού

Ηλεκτρονική Πύλη

Ενιαίο portal, διασύνδεσης και προβολής

Δημιουργία ενιαίουwebsite/portal τουρισμού για το νησί, με βάση βέλτιστων πρακτικών πόλεων του εξωτερικού. Καθημερινή Διαχείριση από τον DMO. Αυτή η «ηλεκτρονική βιτρίνα» της Κέρκυρας θα αποτελεί ουσιαστικά ένα One stop shop για κάθε επισκέπτη, για έγκυρη πληροφόρηση αλλά και κλεισίματα καταλυμάτων, εισητηρίων και κυρίως εμπειριών. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο κομμάτι των εμπειριών, με έγκυρες πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές μορφές τουρισμού που ήδη προσφέρονται (θαλάσσιος, θρησκευτικός, περιπατητικός, γαστρονομικός, τουρισμός ευεξίας, δυνατότητα άθλησης), και ειδικά στο μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα του τόπου που μπορεί να αποτελέσει “όπλο” ειδικά στις χαμηλές περιόδους του έτους. Ειδικό καλεντάρι εκδηλώσεων, όλων των μορφών και με έμφαση στις πολιτιστικές, με τη μορφή What’s On Corfu ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να προγραμματίσει σε βάθος χρόνου και να κερδίσει το μέγιστο από τη διαμονή του στο νησί. Προβάλλονται επίσης όλες οι επιχειρήσεις του δήμου, σε συνεργασία με το νέο ηλεκτρονικό μητρώο του Δήμου που θα δημιουργηθεί.

Μέσω του συγκεκριμένου portal, διεξάγονται στοχευμένα Social media campaigns αναλόγως των στόχων, ενώ δημιουργείται και χώρος User Created Content όπου στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει μία πολύτιμή βάση δεδομένων και αλληλεπίδρασης.

Εννοείται, πως το Mobile Version του Portal θα έχει αυξημένη αξία για τους επισκέπτες, με κατευθυντήριες οδηγίες, οδηγίες στάθμευσης και επιπλέον πληροφορίες (ακόμη και με τη μορφή augmented reality) ως εξής:

 • Υπηρεσίες ενημέρωσης προς τους πεζούς τουρίστες που καταφθάνουν από το λιμάνι της Κέρκυρας μέσω κρουαζιέρας με μεγάλους φωτεινούς πίνακες με δυνατότητα πολυγλωσσικών εφαρμογών.

 • Δημιουργία πινάκων πληροφόρησης σε κομβικά σημεία (Σπηλιά, Νεο Φρούριο, Παλιο Φρούριο, Λαική αγορά, ΚΤΕΛ, Αεροδρόμιο, Γαριτσα, Σαροκο)​

 • Υπηρεσίες προς τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά λεωφορεία για την μη εισοδο τους στην πόλη της Κέρκυρας σε περίπτωση μη ύπαρξης χώρους στάθμευσης. Αξιοποίηση χώρων περιφερειακών στάθμευσης γ ια αυτό το σκοπό και μεταφορα με transit- shuttle λεωφορείων δωρεαν προς την πολή της Κέρκυρας ειδικά κατα τις υψηλές περιόδους αιχμής.

 • Υπηρεσίες στοχευμένου marketing για τα μουσεία και τα σημεια τουριστικού ενδιαφέροντος του δήμου Κέρκυρας.

 

Ενδεικτικές δράσεις

 • Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου (υπό τον Δήμαρχο) για την αναζήτηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και χρηματοδοτήσεων.

 • Πρωτοβουλίες για πραγματική σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα (πχ farm to table) με εργαστήρια συναντήσεων Β2Β και υποστήριξη μορφών αγροτουρισμού.

 • Ουσιαστική  Στήριξη μικρής επέκτασης τουριστικής περιόδου (πχ 15 Μάρτη με 15 Νοέμβρη) με καθαρισμό παραλιών, υποδομές σαν να είναι το καλοκαίρι, ακόμη και… καταστήματα “εφημερεύοντα”. Υποστήριξη (έως και επιδότηση) off-season συνεδριακών εκδηλώσεων, events μέσω του DMO, τουρισμού εμπειριών γενικότερα. Ταυτόχρονα, μπορούν με συγκεκριμένες ενέργειες να προωθηθούν city-breaks χειμερινού τουρισμού (ειδικά στην εγχώρια αγορά).

 • Δημιουργία και λειτουργία ενός Creative Hub – Coworking space για νεοφυείς επιχειρήσεις και κίνητρα από τον Δήμο προς αυτές

 • Δημιουργία Πολυχώρου προβολής της κερκυραϊκής παραγωγής, γαστρονομίας αλλά και δημιουργικότητας, και προώθηση του ώστε να γίνει must-see για τους επισκέπτες όλον τον χρόνο.

 • Συνέργειες μεταξύ Δήμου και τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με ανταποδοτικότητα.

 • Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικότερα παροχής υπηρεσιών να εξαρτάται και από την παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος (επιδοτούμενου) παροχής ποιοτικών υπηρεσιών

 

Δημοτική Περιουσία

Δημιουργία και εποπτεία Δημοτικού Φορέα Ανάπτυξης Ακινήτων με ευέλικτη νομική μορφή, σίγουρα όμως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έργο του θα είναι η καταγραφή, ανάπτυξη και επωφελής διαχείριση όλων των δημοτικών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των κληροδοτημάτων(διαμερισματα, καταστήματα, κτήματα κλπ). Τα εξορθολογισμένα έσοδα αυτού του φορέα θα διατίθενται κυρίως στην συντήρηση αυτής της περιουσίας και στην υποστήριξη των προνοιακών δομών του δήμου.

Οικονομική Διαχείρηση Δήμου

Οι δεσμεύσεις μας για τη γενικότερη οικονομική διαχείρηση του Δήμου είναι οι εξής:

 • Καταγραφή όλων των οικονομικών δεδομένων του Δήμου και τυχόν προβλημάτων με άμεση ανάθεση σε ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών

 • Ανάλυση και δημοσιοποίηση κάθε οικονομικού δεδομένου του Δήμου, Πόρων, Οφειλών και Ενημεροτήτων) όχι μόνο ισολογισμών αλλά και τυχόν αποκλίσεων των προϋπολογισμών

 • Καταγραφή και επικαιροποίηση τυχόν οφειλών δημοσίου και ιδιωτών προς τον δήμο και τις επιχειρήσεις του. Βελτιστοποίηση είσπραξης ώστε να αποφευθχούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • Ουσιαστική εισαγωγή της έννοιας Ανταποδοτικότητα τελών σε κάθε δυνατή μορφή στη σχέση επαγγελματιών αλλά και γενικότερα πολιτών με τον δήμο

 

Όραμα - Βιωσιμότητα

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της οικονομίας σε όλη την κοινωνία , την αποφυγή φαινομένων “υπερτουρισμού” αλλά κυρίως για τη βιωσιμότητα και την αειφορία του νησιού πρέπει ο Δήμος να αποκτήσει ένα συνολικό όραμα. Για να συμβάλλει σε αυτό το όραμα, ανατίθεται σε μελετητικό γραφείο η δημιουργία μαχροπρόθεσμου Master Plan για τον Δήμο της Κέρκυρας. 
Από την καθημερινότητα του δημότη, που θα καθρεπτιστεί και στην καθημερινότητα του επισκέπτη, θα εξαρτηθεί τόσο η οικονομική εξέλιξη του τόπου όσο και η αειφορία του.

 

©2019 by Η Κέρκυρα Ψηλά. Proudly created with Wix.com

Κόμβος Αλυκών Ποταμού, 49100, Κέρκυρα

Γίνε αυτός που περιμένεις