Δημόσιες Υποδομές 

Καθημερινότητα και ποιότητα ζωής

Προαπαιτούμενα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και κατά συνέπεια της εμπειρίας των επισκεπτών είναι η βελτιστοποίηση των δημοσίων υποδομών όπως κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Εξίσου σημαντική, και η λειτουργία του δήμου με σύγχρονο τρόπο και νέες φιλικές προς τον δημότη υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τέλος, ειδική μνεία απαιτείται να γίνει και στις υποδομές της περιφέρειας του Δήμου, την Παλαιά Πόλη αλλά και τα Διαπόντια νησιά.

 

Αν έχουμε μια πόλη καλύτερη για τους κατοίκους

θα έχουμε και ευχαριστημένους επισκέπτες

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων παρουσιάζει την ιδιομορφία τριών διαφορετικών γεωγραφικών ενοτήτων με διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο και διαφορετικά προβλήματα υποδομών.
Α. Την πόλη με τον αστικό ιστό και την ιδιαίτερη επιβάρυνση που προκύπτει επειδή είναι ουσιαστικά μοναδική πύλη εισόδου στο νησί με εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως αλλά και το διοικητικό κέντρο του νομού. Με επιπλέον τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται το ότι είναι μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ
Β. Την ύπαιθρο (4 πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι), με 42 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που περιλαμβάνουν 99 οικισμούς στους οποίους πρέπει να προστεθούν οι 3 Δημοτικές ενότητες του παλαιού Δήμου Κερκυραίων με 8 οικισμούς και μικτή (τουρισμός και πρωτογενής) οικονομία.
Γ. Τα Διαπόντια Νησιά

 

Πόλη

Τα βασικά προβλήματα (πλην της καθαριότητας που αναλύεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο) που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών και είναι αρμοδιότητα του Δήμου είναι:

 1. Το κυκλοφοριακό – συγκοινωνιακό

 2. Η ποιότητα του νερού οικιακής χρήσης

 3. Η ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών από την οποία εξαρτάται και η λύση μεγάλου μέρους του κυκλοφοριακού

 4. Η ποιότητα του οδικού δικτύου μέσα στην πόλη και τα περίχωρα.

 5. Η βελτίωση των σχολικών υποδομών.

 6. Οι πολιτιστικές υποδομές τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και σαν στοιχείο προσέλκυσης των επισκεπτών.

 7. Η αναβάθμιση των υπαρχουσών και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών.

 

Κυκλοφοριακό

Τα κυριότερα προβλήματα είναι:

 • Η ανεπάρκεια χωρών για στάθμευση και κυκλοφορία οχημάτων.

 • Η επικοινωνία Βορρά-Νότου μέσα από το κέντρο της πόλης, (από Αεροδρόμιο προς Βορρά και από λιμάνι προς Νότο.

 • Η αλλοίωση του χαρακτήρα της παλιάς πόλης από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

 • Ειδικά για την παλιά πόλη κίνδυνοι σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος (πυρκαγιά, σεισμός). 

 • Κανένα περιοριστικό μέτρο δεν επιτυγχάνει αν δεν προσφερθεί στον πολίτη εναλλακτική λύση. 

Ο τελικός μας στόχος – όραμα περιλαμβάνει χωρίς χρονική  ιεράρχηση τα ακόλουθα:​

 • Η παράκαμψη της πόλης με δρόμο 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση που να ενώνει την Εθνική Παλαιοκαστρίτσας με την Εθνική Γύρου Αχιλλείου.

 • Η διάνοιξη του δρόμου εμπρός από το Ίδρυμα Χρόνιων πασχόντων μέχρι την Εθνική Λευκίμμης (μικρός δακτύλιος)

 • Η διάνοιξη του δρόμου από Βίλλα Ρόσσα μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου.

 • Η διάνοιξη του δρόμου μέσα από τα Παγκρατείκα μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου.

 • Η κατασκευή 3 χώρων στάθμευσης κοντά στους τρεις άξονες εισόδου στην πόλη (Βορράς, Μέση, Νότος) με σύνδεση με μίνι λεωφορεία (ηλεκτρικά) με το κέντρο.

 • Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσηςέξω από  την περίμετρο της παλαιάς πόλης για τα αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων ώστε να απαγορευτεί η στάθμευση σε όλη την παλιά πόλη.

 • Ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη  η οποία μετά την ολοκλήρωση των προηγουμένων δράσεων θα είναι ιδιαίτερα ακριβή σαν αντικίνητρο  για την είσοδο στην πόλη και την συμφόρηση της.

 • Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης, έξυπνων μεταφορών και πληρότητας των χώρων στάθμευσης.

 • Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και άμεσης αποκατάστασης των φωτεινών σηματοδοτών ιδιαίτερα σε σημεία που δημιουργούνται προβλήματα .

 • Η κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου της πόλης που προβλέπεται από τις πολεοδομικές μελέτες.

 • Η εξεύρεση χώρου στάθμευσης για τα λεωφορεία των προσωρινών επισκεπτών ώστε να μην σταθμεύουν στην πάνω πλατεία.

Χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος 8-12 έτη (ανάλογα με οικονομικές δυνατότητες).

Διαχείριση κυκλοφορίας

 • Δημιουργία ολοκληρωμενου ηλεκτρονικου συστήματος Έξυπνων μεταφορων - eSmart Move Corfu (κόστος 600.000ευρω με υλοποίηση 8 μηνών)

 • Δημιουργία συστήματος πληροφορησης οδηγων για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στα δημοτικά parking αλλα και στους χώρους δημοσιας στάθμευσης του κέντρου την πόλης της Κέρκυρας. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. Ηλεκτρονικές πινακίδες (μεταβλητών μηνυμάτων για  τόσο για ενημέρωση διαθεσιμότητας parking όσο και για λοιπές πληροφορίες - οδηγίες απο αστυνομία κ.α. φορείς) , προς τους  οδηγούς στις 4 εισόδους της πόλης (1.Απο αεροδρόμιο, 2.απο Πλατυτέρα - Σαρόκο, 3.απο ΚΤΕΛ  - Μεθοδίου, 4. απο Νεο Φρούριο - Λαική) . Δημιουργία εφαρμογής κινητων τηλεφώνων για την ενημέρωση των πολιτων για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Πληρωμή εισιτηρίου βραχυχρόνιας στάθμευσης μέσω εφαρμογής κινητών τηλεφώνων.  

 • Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής κυκλοφοριακής κίνησης των οχημάτων από και προς την πόλη. Άμεση ενημέρωση με την αστυνομία για διαχείριση κυκλοφοριακού φόρτου.

Ύδρευση - Ποιότητα νερού

Δεν νοείται στον εικοστό πρώτο αιώνα το νερό της βρύσης να μην είναι πόσιμο και οι κάτοικοι να πρέπει ή να το αγοράζουν σε μπουκάλες (με σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος) ή να το μεταφέρουν με δοχεία.
Επειδή η λύση των φραγμάτων είναι άγνωστο αν και πότε θα υλοποιηθεί θα πρέπει να κατασκευαστούν οι δύο μονάδες αποσκλήρυνσης  για τις οποίες υπάρχει χρηματοδότηση με ταυτόχρονη μείωση των απωλειών του δικτύου τουλάχιστο νμετά την αποσκλήρυνση.

Πολεοδομικές Μελέτες

Πέρα από την έλλειψη γης προς Δόμηση που οδηγεί σε πολύ ακριβή στέγη αλλά και σε άναρχη ουσιαστικά δόμηση στον περίγυρο της πόλης γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία επίλυσης του κυκλοφοριακού, από την ολοκλήρωση τους θα προκύψουν οι οδικές αρτηρίες που θα αποσυμφορήσουν το κέντρο της πόλης, καθώς και χώροι στάθμευσης.

Οι μελέτες ξεκίνησαν επι υπουργίας Τρίτση το 1984 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης μια πενταετία. Σήμερα 35 χρόνια μετρά σε καμία περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο εφαρμογής που θα αποδώσει χώρους η πολεοδόμηση.

Προτείνουμε:

Την ολοκλήρωση και προώθηση της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση κάποιων από τις πολεοδομικές μελέτες η οποία απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας για τυπικούς λόγους.

Παράλληλα πρέπει να προχωρήσουν οι πολεοδομικές μελέτες στα τμήματα τους που μπορούν με βάση το παλιό ΓΠΣ.

Οι πιο σημαντικές να προωθηθούν είναι οι γειτονιές:

 1. Παγκρατεϊκα 

 2. Καθολικές καλόγριες.

 3. Άγιος Σπυρίδων

 4. Οι υπόλοιπες γειτονιές πρέπει να προχωρήσουν αλλά δεν έχουν τόσο επείγοντα χαρακτήρα.

Τα ποσά που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των μελετών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα . Αυτό που χρειάζεται είναι η δημιουργία ενός γραφείου με κύρια αν όχι αποκλειστική απασχόληση την προώθηση τους, από υπάρχον προσωπικό με την προσθήκη ενός ή δυο νέων με σύμβαση ορισμένου χρόνου και κυρίως ισχυρή πολιτική βούληση.

 

Ποιότητα Οδικού Δικτύου

Το κυριότερο πρόβλημα είναι η ανάγκη συνεχούς συντήρησης του οδικού δικτύου και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.

Το άλλο είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών ώστε όταν κατασκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ένας δρόμος να κατασκευάζονται πρώτα τα δίκτυα και να μην χρειάζεται να ξηλώνουμε νεοκατασκευασμένους δρόμους.


Όσον αφορά τις επισκευές και συντηρήσειςπροτείνουμε τον συνδυασμό δύο λύσεων:

 • Ένα μικρό δημοτικό συνεργείο άμεσης επούλωσης λάκκων.

 • Μια εργολαβία μεγάλης διαρκείας για την αποκατάσταση μεγαλύτερων ζημιών.

Λοιπές υποδομές

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το κυριότερο πρόβλημα είναι η επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Η πρόταση μας είναι η δημιουργία ενός συνεργείου που θα ασχολείται με το θέμα.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Σε πρώτη φάση πρέπει να ολοκληρωθούν οι πολιτιστικές υποδομές που έχουν ήδη σχεδιαστεί και καθυστερούν:

Φοίνικας, Μουσείο Γιαλινά, οικία Πετσάλη, Αγία Αικατερίνη.

Αποκατάσταση - αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου.

Παράλληλα ο Δήμος θα πρέπει να είναι αρωγός στους πολιτιστικούς φορείς που θέλουν να βελτιώσουν τις υποδομές τους ή και να δημιουργήσουν νέες.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία και άλλων με θεματικές Κερκυραϊκού ενδιαφέροντος.


ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επειδή  η ανάγκη  συντήρησης και επισκευής των κάθε είδους υποδομών (δρόμοι, σχολεία, δημοτικός φωτισμός) είναι συνεχής προτείνουμε την δημιουργία τμήματος επισκευών και συντήρησης στο οποίο θα υπάγονται όλα τα σχετικά συνεργεία στο οποίο θα απευθύνονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά οι πολίτες, το οποίο θα παρακολουθεί την ανταπόκριση και θα ζητά από τους δημότες την αξιολόγηση των υπηρεσιών.

 
 

Παλαιά Πόλη

Τα προβλήματα της παλιάς πόλης είναι δύο κατηγοριών εξ ίσου σημαντικών και αλληλοεπηρεαζόμενων.

 1. Προβλήματα λειτουργικότητας που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων, και των επισκεπτών.

 2. Προβλήματα αισθητικής.

Η Παλιά πόλη της Κέρκυρας έχει κηρυχθεί από την Ουνέσκο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια από τις υποχρεώσεις της ανακήρυξης αυτής είναι να υπάρξει Κανονισμός Αστικής Λειτουργίας της πόλης, ο οποίος προσπαθεί να λύσει και τις δύο κατηγορίες προβλημάτων.

Ο κανονισμός έχει εγκριθεί από το Υπ. Πολιτισμού μια και η πόλη είναι χαρακτηρισμένη ολόκληρη ως μνημείο, αλλά δεν έχει ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο λόγος της μη ψήφισης του είναι ότι θίγει αυτά που θεωρεί παγιωμένα συμφέροντα μια σχετικά μικρή μερίδα καταστηματαρχών που ασχολούνται με τον τουρισμό αλλά και τις παγιωμένες συνήθειες που εξυπηρετούν κάποιους κατοίκους.

Θεωρούμε ότι το μακροπρόθεσμο συμφέρον της πόλης είναι να ψηφισθεί ο κανονισμός μετά από μία πλήρη αλλά σύντομη διαβούλευση με τους φορείς των κατοίκων και των επιχειρηματιών και κάποιες αλλαγές που μπορεί να επιβαρύνουν υπέρμετρα τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Παράλληλα για να αποκτήσει άλλη όψη η πόλη πρέπει να απομακρυνθούν μέσα από την παλιά πόλη όλα τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πλην ενός ανά οικογένεια μονίμων κάτοικων  με καθορισμένη και αριθμημένη θέση στάθμευσης και η πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο κάποιες λίγες ώρες για  εξυπηρέτηση καταστημάτων , σε δεύτερο στάδιο η στάθμευση να επιτρέπεται  για ΑΜΕΑ ή υπερήλικες. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να εξασφαλισθούν χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων έξω από την περίμετρο της.

Επίσης πρέπει να βρεθεί λύση για τα δεκάδες πούλμαν που μεταφέρουν επισκέπτες. Είτε με την άδεια να εισέρχονται από μια συγκεκριμένη διαδρομή για να ξεφορτώσουν, να φεύγουν και να επανέρχονται για να τους παραλάβουν. Άλλη δυνατότητα είναι να σταθμεύουν  εκτός των ορίων της παλιάς πόλης και η μεταφορά των επιβατών τους στο κέντρο να γίνεται με μικρότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήματα.

Σημαντικός παράγων για να εξασφαλιστούν αυτές οι λύσεις είναι η ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών, οι οποίες θα δώσουν γη για τους απαραίτητους χώρους στάθμευσης αλλά και τις οδικές αρτηρίες που θα διευκολύνουν την κίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Με άλλα λόγια ένα σημαντικό μέρος των προβλημάτων της παλιάς πόλης πρέπει να λυθεί εκτός των ορίων της με την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών.

Πρέπει να καθοριστούν χρήσεις γης με λεπτομέρεια (ανά οδό) και επιτέλους να λυθεί το θέμα της περιοχής αναδασμού.

 

Οικισμοί Υπαίθρου

Ο καλύτερος τρόπος να λυθούν είναι η αποκέντρωση.

Εφ όσον υπάρχουν χωρικοί αντιδήμαρχοι πρέπει να γνωρίζουν από την αρχή του έτους ποιος είναι ο δικός τους ετήσιος προϋπολογισμός και να υποβάλλουν σχέδιο για έγκριση (πρόβλεψη δαπανών – έργων) κρατώντας ένα σημαντικό αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες.


Τα κυριότερα προβλήματα της υπαίθρου είναι

 1. Η συντήρηση των δρόμων και ο καθαρισμός ρείθρων και πλατειών από βλάστηση

 2. Η γρήγορη αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης.

Δρόμοι

           Οι αντιδήμαρχοι πρέπει να έχουν στην διάθεση τους η αποκλειστικά  ή με χρονοδιάγραμμα συνεργείοκαθαρισμού χαντακιών και ρείθρων , (καταστροφέας, φορτηγό, χορτοκοπτικά.)Το ίδιο ως προς τον προϋπολογισμό πρέπει να κάνουν και αυτοί με τους τοπικούς προέδρους.Εννοείται ότι αν ο Αντιδήμαρχος ή ο τοπικός πρόεδρος αδιαφορούν η βραδυπορούν μπορεί να επέμβει η Δημοτική αρχή αφαιρώντας το αντίστοιχο κόστος από τον προϋπολογισμό του.

Η χρηματοδότηση κάθε χρόνου θα εξαρτάται από την απορρόφηση του προηγουμένου βάσει άτυπου κανόνα (π.χ. 10%  περικοπή για 20% αναπορροφητα του προηγουμένου έτους, και 10% αύξηση για πλήρη απορρόφηση).

Σημαντικό όμως στοιχείο για την καλύτερη εικόνα των χωριών και τις υπαίθρου είναι η ενεργοποίηση των κατοίκων και η μικρήέστω εθελοντική προσφορά τους τουλάχιστον στην διατήρηση σε καλή κατάσταση την πρόσοψη των οικοπέδων τους.

Ύδρευση

Στόχος μας η οργάνωση της ΔΕΥΑΚ(Δημιουργία αποθέματος αντλιών και υλικών επισκευής) αλλά μακρόχρονα και με την διασύνδεση των δικτύων ώστε να μην υπάρχει διακοπή υδροδότησης για πάνω από δώδεκα ώρες για τις συνήθεις βλάβες.


Θα χρειαστεί έρευνα και γεωτρήσεις για την εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας σε ορισμένεςτοπικές κοινότητες

Διαπόντια Νησιά

Το κυριότερο πρόβλημα τους είναι η επικοινωνία.

Το θέμα της θαλάσσιας σύνδεσης όσον αφορά το πλοίο είναι θέμα του Υπ. Ναυτιλίας, ο Δήμος μόνο να παρέμβει, να συνεργαστεί και να πιέσει μπορεί για κατάλληλο πλοίο που να μεταφέρει και οχήματα.

Όσον αφορά τα λιμάνια είναι θέμα του ΟΛΚΕ, ο Δήμος μπορεί όμως να συνεργαστεί μαζί του ή και να αναλάβει ο ίδιος την προώθηση των σχετικών μελετών τόσο για την ολοκλήρωση του λιμανιού των Οθωνών όσο και για την ανακατασκευή του λιμανιού Μαθρακίου μια και η Ερρείκουσα απόκτησε καλό λιμάνι.

Παράλληλα θα πρέπει να πιέσει για την τροποποίηση του λιμανιού Αγ. Στεφάνου που εξυπηρετεί καλύτερα τις καθημερινές ανάγκες (διαδρομή μια ώρα αντί τρείς).


Πρέπει να ασκηθεί πίεση για την κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίων στα τρία νησιά και για επιδότηση της γραμμής ως άγονης. Είναι το κυριότερο μέσο για να αντιστραφεί η συρρίκνωση του πληθυσμού.


Ύδρευση:

Αν κατασκευαστεί η μονάδα αφαλάτωσης που έχει σχεδιαστεί στο Μαθράκι η κατάσταση θα είναι και στα τρία νησιά ανεκτή.

 

©2019 by Η Κέρκυρα Ψηλά. Proudly created with Wix.com

Κόμβος Αλυκών Ποταμού, 49100, Κέρκυρα

Γίνε αυτός που περιμένεις