Σχέση Δήμου - Δημότη

Ώρα για εμπιστοσύνη

Θα επιδιώξουμε να βελτιωθεί η σχέση των Δημοτών με τον Δήμο, να κερδηθεί ή εμπιστοσύνη τους και να υπάρχει μια συνεχής και γόνιμη συνεργασία.

Γιατί κανένα  πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με επιτυχία και διάρκεια αν δεν έχει την στήριξη της πλειοψηφίας του κόσμου.

 

Συνεργασία και Διαβούλευση

Πέρα από τον ετήσιο απολογισμό που θα γίνεται δημόσια στην αρχή κάθε έτους για τα πεπραγμένα του προηγούμενου,  δεσμευόμαστε ότι θα συγκαλούμε συσκέψεις με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή πριν παρθούν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις που αφορούν την ζωή της πόλης ή των χωριών.
Επίσης θα γίνεται συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια και τους κατοίκους των χωριών πριν από την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου.
Πιστεύουμε στην αποκέντρωση όχι μόνο από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση αλλά και μέσα στην ίδια την αυτοδιοίκηση. Τα τοπικά συμβούλια έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο και σαν ιμάντας μεταφοράς των προβλημάτων προς την Δημοτική αρχή αλλά και στην αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, γι αυτό πρέπει να τους δοθούν τα οικονομικά μέσα και οι δυνατότητες.
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο των υποδομών θα δημιουργήσουμε ένα τμήμα για την επισκευή και συντήρηση όλων των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου  στο οποίο θα καταφεύγουν οι πολίτες τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για τα προβλήματα και το οποίο θα παρακολουθεί την ανταπόκριση των υπηρεσιών και θα κρατά ενήμερους τους πολίτες για την πορεία του θέματος.
Επίσης στα πλαίσια της υπηρεσίας προγραμματισμού δημιουργείται ένα γραφείο με αποκλειστική απασχόληση την εξεύρεση και διεκδίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης για να καλυφθούν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου.

Διοίκηση Δήμου

Ένα δεύτερο και σημαντικό πρόβλημα είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων θα γίνονται με κριτήριο τις γνώσεις την εμπειρία και την απόδοση τους αλλά και την συμπεριφορά τους προς τους πολίτες. Πρέπει όλοι, αιρετοί και υπάλληλοι να κατανοήσουμε ότι είμαστε εντολοδόχοι των πολιτών που πληρώνουν τις αμοιβές μας και όχι αφεντικά τους.

Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιούνται, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, όλα τα νόμιμα αιτήματα των πολιτών.

Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων τόσο στους υπαλλήλους όσο και ακόμη περισσότερο στους αντιδημάρχους και η συλλογικότητα είναι η βασική συνταγή της επιτυχίας για οποιαδήποτε Δημοτική αρχή. Έχοντας όμως σαν γνώμονα ότι ο ρόλος των αιρετών δεν είναι να υποκαθιστούν τις υπηρεσίες αλλά θέτουν οράματα και στόχους, να εμπνέουν, να καθοδηγούν, να στηρίζουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση τους.


Στόχος είναι να φτάσουμε τον μηχανισμό του Δήμου στο επίπεδο που θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς την παρουσία των αιρετών. 

Δεσμευόμαστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια επαναστατική ανατροπή σε παγιωμένες πρακτικές συγκεντρωτικής λειτουργίας του Δήμου.

i-Community

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Αξιοποίηση των νέων  τεχνολογιών στην υπηρεσία της εξοικονόμησης χρόνου και κόπου των δημοτών. Χωρίς γραφειοκρατία ο πολίτης παίρνει πιστοποιητικά , ειδοποιεί τον Δήμο για προβλήματα, παρεμβαίνει στα θέματα που τον ενδιαφέρουν, ενημερώνεται για το κυκλοφοριακό, διευκολύνονται οι ευπαθείς ομάδες.  Ο Δήμος αντί κόστους έχει έσοδα.

 

©2019 by Η Κέρκυρα Ψηλά. Proudly created with Wix.com

Κόμβος Αλυκών Ποταμού, 49100, Κέρκυρα

Γίνε αυτός που περιμένεις